Matura na poziomie rozszerzonym

Polski na poziomie rozszerzonym to ciekawa forma egzaminu, która daje bardzo dużą wolność piszącemu.
Właśnie, wyżej wspomniana wolność jest znaczącą różnicą między poziomem podstawowym a rozszerzonym.

WAŻNE:
Pisząc rozprawkę pamiętaj o analizie tekstu akapit po akapicie. Teksty te są trudne i zawierają wiele skomplikowanych przemyśleń. Moja rada jest taka:

 1. przeczytaj tekst swobodnie, bez zaznaczania. Dwa wdechy.
 2. Przeczytaj tekst akapit po akapicie. Z każdego akapitu wyciągnij główną myśl lub istotne pojęcia
 3. Zastanów się nad problem oraz rozwiązaniem (polecenie)
 4. Wybierz teksty kultury, które Twoim zdaniem zbieżne są z problemem oraz rozwiązaniem
 5. Sformułuj tezę „uszytą” pod Twoje przykłady, aby uniknąć niezgodności lub zaprzeczenia sobie w tworzeniu argumentów i zapisz ją w brudnopisie.
 6. Dwa głębokie wdechy. Przypomnij sobie jak zdolny/a jesteś. Rozpocznij pisanie pracy!

 

Podczas pisania rozprawki na poziomie rozszerzonym od ucznia wymagane jest odniesienie się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.

Oznacza to, że motywy literackie, będą mniej potrzebne niż pojęcia, znajomość filozofii, czy umiejętność przeprowadzania wnioskowania i refleksji na tematy związane ze:

 • sztuką
 • rolą artysty w świecie
 • rolą sztuki i poezji w zmianach, w kulturze i sztuce.

Może wówczas nasunąć się pytanie – czego więc się uczyć?

1. Opracuj ważne nurty literackie i artystyczne

IMPRESJONIZM

 • Utrwalenie chwilowego, subiektywnego wrażenia
 • Uchwycenie zmieniającej się rzeczywistości
 • Nurt wolny od problematyki społecznej, politycznej, patosu
 • Zmysłowe działania barwy, słowa i brzmienia

Opisywanie doznań

EKSPRESJONIZM

 • Spontaniczność
 • Sprzeciw wobec rutyny i oczywistości
 • Powrót do pierwotności i prymitywności
 • Przekazywanie w dziełach rzeczywistych emocji
 • Chaos
 • Nadrzędność prawdy wobec estetyki
 • Liczne środki stylistyczne
 • Dynamiczność struktury

REALIZM A NATURALIZM (to spora różnica!)

REALIZM NATURALIZM
Wierne odtwarzanie rzeczywistości Wierne odtwarzanie rzeczywistości
Wierność faktom historycznym I społecznym Wierność faktom historycznym I społecznym
Wierność szczegółom topograficznym Wierność szczegółom topograficznym
Narrator wszechwiedzący Narrator opisuje wydarzenia z poziomu świadomości bohatera
Psychologiczne I społeczne motywy działań bohatera Biologiczne motywacje działań bohatera
Przedstawianie przekroju grup społecznych Zainteresowanie wybraną grupą społeczną lub środowiskową
Twórcy I dzieła: Honore de Balzac (Ojciec Goriot), Fiodor Dostojewski (Zbrodnia I Kara) Język dopasowany do opisywanego społeczeństwa, wydarzeń

 

FUTURYZM

 • Odwrócenie się od tradycji i dotychczasowości
 • Pochwała aktywności i dynamiczności
 • Fascynacja techniką, materią, nowoczesnością
 • Starania stworzenia języka pozarozumowego, opartego jedynie na intuicji
 • Wiara we wspaniałą przyszłość człowieka
 • Burzenie zasad logiki
 • Stosowanie pisowni fonetycznej

SURREALIZM

 • Uwiecznienie wewnętrznej, indywidualnej percepcji
 • Penetracja sfery nieświadomości
 • Niepohamowana wyobraźnia, daleka od zasad logiki
 • Wolność od wszystkiego co istnieje
 • Czarny, groteskowy humor
 • Poetyka snu
 • Oniryzm

GROTESKA

zabieg stylizacyjny wykorzystywany przez autorów tekstów kultury, polegający na połączeniu ze sobą skrajnych lub absurdalnych motywów, pojęć bądź stylów. Połączenie to ma na celu wywołanie u odbiorcy skrajnych emocji np. od strachu do śmiechu, od obrzydzenia do rozbawienia, od patetyzmu po prozaiczność

Np. Połączenie przeciwieństw:

 • Tragizm + komizm

 • Fantastyka + realizm

 • Piękno + brzydota

 

 1. Powtórz ważne pojęcia dotyczące roli artysty w świecie.
  Zastanów się: artysta powinien kreować rzeczywistość czy może ją naśladować?
  poszukaj tekstów kultury, które opowiadają się za Twoją wersją.

KREACJONIZM

wszelkie techniki twórcze, które są wynikami kreacji (czyli siły twórczej) pisarza. A zatem pisarz stwarza fabułę, czasoprzestrzeń, bohaterów. Wszystkie te elementy mogą być prawdopodobne, jednak są jedynie fikcją literacką – nie zaś dokumentem, zapisem faktycznych zdarzeń. Mogą też być zupełnie nieprawdopodobne – być wytworem twórczej fantazji autora lub zupełnym odkształceniem rzeczywistości. Wszystko to kreacja. (źródło definicji: aleklasa.pl)

 

MIMETYZM

Najprościej mówiąc: naśladownictwo.

 • Dzieło mimetyczne przedstawia to co, istniało niezależnie od aktu literackiego
 • relacja jest w miarę wierna i prawdziwa.

 

 

Przykłady utworów, które opowiadają się za rolą kreacjonizmu:

 • „But w Butonierce” – Bruno Jasieński
 • „Władca pierścieni” – J.R.R. Tolkien
 • „Mistrz i Małgorzata” Michaił Bułhakow
 • „Nowy wspaniały świat” Aldous Huxley
 • „Faust” J.W.Goethe
 • Ballady romantyczne, np. „Świtezianka” A. Mickiewicza, „Król Olch” J.W.Goethego

Przykłady utworów, które opowiadają się za rolą mimetyzmu:

 • Utwory wojenne: T. Borowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, reportaż Hanny Krall, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej.
  Warto przy literaturze wojennej pamiętać o zabiegu literackim: behawioryzmie – opisywanie samych zachowań, bez emocjonalnego stosunku. Uczucia i reakcje wywoływane są u odbiorców na podstawie opisu tzw. „suchych” faktów.
 • Nowele: „Latarnik” H. Sienkiewicza, „Kamizelka” Bolesława Prusa
 • Powieści realistyczne: „Lalka” B. Prusa, „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego
 • Bajki Krasickiego: „Malarze”
 • Dramaty antyczne np. „Król Edyp”
 1. Opracuj wybrane nurty filozoficzne i przykłady ich zastosowania w literaturze
 • Horacjanizm
  (połączenie stoicyzmu i epikureizmu) w utworach Horacego pt.”Exegi monumentum” lub „Do Leukonoe”, a także w utworach Jana Kochanowskiego „Pieśń XXIV”
 • Egzystencjalizm
  dodać „Dżuma” Alberta Camusa (moim zdaniem pozycja obowiązkowa na rozszerzenie!)
 • Kartezjusz
  słynne „cogito ergo sum” (myślę, więc jestem) Kartezjusz wierzy w rozum, któremu powinna się podporządkować ludzka wola. Stworzony przez niego racjonalizm miał ogromny wpływ na sposób myślenia oraz twórczość artystów doby oświecenia. Np. Cykle wierszy o Panu Cogito autorstwa Zbigniewa Herberta

 

 1. Opracuj wybrane pojęcia i motywy, które nadadzą Twojej pracy elokwentny wydźwięk:

 

 • Hamartia: wina niezawiniona (np. „Król Edyp” Sofoklesa)
 • Psychomachia: motyw walki dobra ze złem w duszy ludzkiej (np. „Boska Komedia” Dantego Aligheri
 • Kalokagatia: połączenie pięknego umysłu z pięknym ciałem, grecki ideał piękna
 • Apokalipsa: Apokalipsa św. Jana oraz jej alternatywna wizja „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza
 • Ostracyzm: wykluczenie społeczne, wygnanie. Występuje w „Królu Edypie” Sofoklesa, „Zbrodnia i kara” Dostojewskiego
 • locus amoenus / locus horridus: miejsce, które ma pozytywny wpływ na bohatera oraz miejsce działające na bohatera destruktywnie np. „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza / „Zbrodnia i kara” F. Dostojewski
 • Antropocentryzm: pogląd stawiający człowieka (jego potrzeby, uczucia, dokonania) w centrum zainteresowania sztuki, a także filozofów. Podstawa humanizmu, czyli prądu kulturowego głoszącego hasło „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”.

 

Poniżej załączam ważne teksty kultury, które moim zdaniem warto przeczytać jeszcze przed maturą.

 

Esej Czesława Miłosza pt. ”Szczęście”
ESEJ Czesław Miłosz

Motywy: dzieciństwa, szczęścia, dorastania, codzienności, wspomnień

______

Esej Zbigniewa Herberta pt. „Duszyczka”

Motywy: artysty, tradycji, roli artysty, arcydzieła, funkcji sztuki
______

Esej Zygmunta Kubiaka dotyczące kultury antycznej i hellenizmu

Kubiak Zygmunt – Mitologia grecka


Trzymam za Ciebie kciuki, powodzenia!


Zapraszam Cię na mojego Instagrama,

gdzie niemal codziennie dzielę się z obserwującymi masą maturalnej wiedzy z języka polskiego! 


A jeżeli potrzebujesz pomocy w maturalnych powtórkach,

nie wiesz jak je zaplanować i od czego zacząć, zapraszam do zapoznania się z przygotowanym przeze mnie
materiałami powtórkowymi

 

Dodaj komentarz