SZYBKA POWTÓRKA FORMY ROZPRAWKI MATURALNEJ

Szybkie przypomnienie, jak powinna wyglądać praca maturalna. Poniżej znajdziesz też przydatne sformułowania, które mogą stanowić początek zdania dla wybranej części pracy.

OD NOWEGO AKAPITU:
1. WSTĘP 

Wprowadź czytelnika w Twoją pracę poprzez:

 • Ogólny opis zjawiska / problemu
 • Przedstawienie skąd pochodzi podany w utworze fragment
 • Przedstawienie rysu biograficznego autora
 • Nawiązanie do momentu historycznego lub założeń epoki

Miłość jest zespołem uczuć, które można żywić do drugiego człowieka, miejsca lub czynności 

Zadany fragment pochodzi z utworu „Lalka”, autorstwa Bolesława Prusa

 Bolesław Prus był żywo zainteresowany naukami ścisłymi, co mogło zainspirować go do wykreowania postaci Wokulskiego

Pozytywizm zakładał realizm, który jest szczególnie widoczny w wiernych opisach warszawskich realiów życia w XIX w.

 1. TEZA INTERPRETACYJNA / HIPOTEZA

Założenie, które będziesz starał się udowodnić w dalszej części pracy:

 • Odpowiedź na pytanie z polecenia:

Jak bywają przedstawiani intelektualiści w utworach literackich?

„Intelektualiści w utworach literackich są przedstawiani jako wielcy filozofowie”

 • Korzystanie ze słów kluczy w poleceniu

Czy przemiana wewnętrzna wiąże się z byciem lepszym człowiekiem?

„Historia Rodiona Raskolnikowa, ukazana w powieści pozytywistycznej

„Zbrodnia i kara”, przedstawia istotne przemiany wewnętrzne, jako powrót na drogę dobra”

 • Wykorzystanie kluczowego motywu literackiego

Motyw femme fatale jest często wykorzystywany przez twórców tekstów kultury, jako ucieleśnienie intryg i manipulacji

 1. ROZWINIĘCIE / ARGUMENTY

OD NOWEGO AKAPITU
Argument I

 • Nakreślenie problemu we fragmencie:

Podany fragment porusza problem… destrukcyjnego wpływu miasta na bohatera / niespełnionej miłości / walki z chorobą/ niesprawiedliwości, której doświadczył bohater

 • przedstawienie bohatera / bohaterów fragmentu

Może być to człowiek, zwierzę, miasto itp.: Wokulski był człowiekiem niezwykle inteligentnym / Rodion to ubogi student, mieszkający w Petersburgu / Małgorzata pochodzi z dobrego domu

 • przedstawienie czasu, miejsca i akcji (sytuacji) we fragmencie

  Izabela podczas spaceru zastanawia się nad zakupem kolejnej brożki / Cezary w trakcie pracy wciąż myśli o matce, gdyż…

 

Argument II

 • Argument pierwszy w kontekście całego utworu – jakie znaczenia dla całego utworu ma zadany fragment?

Podany fragment jest zwieńczeniem starań Rzeckiego o przywrócenie racjonalnego oglądu spraw Wokulskiemu

 • Podanie analogicznej lub kontrastowej sytuacji w całym utworze

Wokulski niejednokrotnie udowadniał Izabeli jak bardzo zabiega o jej względy, a kupno kamienicy Krzeszowskich to tylko jeden z przykładów oddania bohatera

Argument III

 • Znalezienie kontekstów literackich

Korzystanie z motywów literackich: np. podróży, miłości, władzy

 • Opisanie sytuacji / postaci, która ma cechy wspólne z bohaterem przewodniego utworu
 • Ukazanie podobieństwa między bohaterami / sytuacjami

Np. „Kordian” i „Dziady cz. III” – bohater indywidualista

OD NOWEGO AKAPITU
3. PODSUMOWANIE / WNIOSEK

 • Podsumowanie pracy poprzez powrót do tezy

Uważam, że przytoczone przeze mnie argumenty dowodzą, iż intelektualiście są wybitnymi filozofami

 • Powrót do argumentów

…świadczą o tym postawy Kordiana, Wokulskiego oraz Soni

 • Podsumowanie opisu lub postaw bohaterów / sytuacji z

wszystkich argumentów

Przytoczeni bohaterowie wykazywali szczególną odwagę w wielu momentach utworu…

 • Twoja opinia (opcjonalnie)

Moim zdaniem intelektualiści są wybitnymi ludźmi, którzy zasługują na uznanie

__________

Istotnym elementem pracy maturalnej jest kompozycja, więc pamiętaj o niej. W dużym skrócie praca powinna wyglądać tak (nie jest to jedyna prawidłowa opcja, ale na pewno optymalna):

      WSTĘP. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki.
TEZA.Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki.

ROZWINIĘCIE. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki.
ARGUMENT II Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki.
ARGUMENTIII Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki.
     WNIOSEK. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki. Piszę świetne rozprawki.

Kryteria oceny zeszłorocznej rozprawki znajdziesz poniżej (od strony 10.)

MPO-P1_1P-182_zasady_oceniania

Lub tu – w Informatorze Maturalnym na stronie 140

infomrator maturalnyZapraszam Cię na mojego Instagrama,

gdzie niemal codziennie dzielę się z obserwującymi masą maturalnej wiedzy z języka polskiego! 


A jeżeli potrzebujesz pomocy w maturalnych powtórkach,

nie wiesz jak je zaplanować i od czego zacząć, zapraszam do zapoznania się z przygotowanym przeze mnie
materiałami powtórkowymi

Dodaj komentarz