Zapisy na kursy rozprawkowe 2021!

Rozprawka i wypowiedź argumentacyjna. To elementy matury z języka polskiego, za które można uzyskać całkiem pokaźną sumę punktów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać tajniki sztuki pisania wypowiedzi pisemnych na maturze! Ruszamy z zapisami na kursy rozprawkowe!

Wybierz zajęcia które będą Ci najbardziej pasować!
Najpierw proste pytanie: jaką maturę piszesz – podstawową czy rozszerzoną? W trakcie kursu dotyczącego matury na poziomie podstawowym skupiamy się TYLKO na ROZPRAWCE, natomiast w trakcie kursu dotyczącego matury na poziomie rozszerzonym skupiamy się TYLKO na WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ.

Oba kursy występują w 3 wariantach:

  • standardowym;
  • zaawansowanym;
  • z dodatkową konsultacją indywidualną.

Co zawiera wariant stanardowy:

  • trzy spotkania w formie webinaru;
  • informacje o punktacji: czego oczekuje komisja egzaminacyjna;
  • jak interpretować i analizować – sztuka pisania planu pisania pracy;
  • jak dobrać teksty kultury.

Co zawiera wariant zaawansowany:

wszystko to, co w wariancie standardowym + sprawdzenie pracy przez egzaminatora maturalnego i pisemny komentarz.

Co zawiera konsultacja indywidualna:

wszystko to, co w wariancie zaawansowanym + indywidualne spotkanie on-line w celu omówienia pracy. Terminy konsultacji będą ustalanie indywidualnie.

Nie ma na co czekać!

To niepowtarzalna okazja, by powtórzyć teorię dotyczącą zagadnień tworzenia prac pisemnych na maturze jak i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Czekamy na Was niecierpliwie 🙂 jest sporo ciekawych rzeczy do omówienia!

Dodaj komentarz