Szybka powtórka z antyku

Proces powtarzania materiału do matury składa się z wielu elementów. Epoki to absolutna konieczność. Chcemy pomóc Wam w przypominaniu materiału. Zaznaczamy, że ten wpis nie zawiera wszystkich treści zawartych w naszych materiałach z platformy, albo z repetytoriów. Zachęcić do zgłębienia tematu we własnym zakresie 🙂

Mimetyzm  

 1. sztuka odzwierciedla rzeczywistość;
 2. naśladownictwo;
 3. wierne oddanie realiów sytuacji, postaci w sztukach (rzeź- bach, obrazach, literaturze).

Księga Hioba

(Bóg zezwala szatanowi na zesłanie cierpienia na Hioba, aby udowodnić jego wierność Stwórcy)

 1. doznaje trądu;
 2. przeżywa trzęsienie ziemi;
 3. doświadcza śmierci dzieci;
 4. traci majątek;
 5. jest to księga mądrościowa, dydaktyczna;
 6. przedstawia motyw cierpienia.

Mit

 1. fabularne opowieści wyjaśniające powstanie świata i człowieka, interwencję bogów w losy ludzkie oraz trudne do wyjaśnienia zjawiska przyrody;
 2. Mit o Syzyfie przedstawia historię króla Syzyfa, który w konsekwencji oszukania bogów, musiał wtaczać na górę głaz – który staczał się zaraz po osiągnięciu szczytu;
 3. Stąd frazeologizm: syzyfowe prace (niekończące się, nieprzynoszące efektów, choć wymagające wysiłku.

Król Edyp

 1. tytuł dramatu greckiego – tragedii, napisanego przez Sofoklesa;
 2. opowiada historię króla Teb, który obnosząc się pychą wobec bogów (próbował oszukać los, mimo poznania przepowiedni), stał się ofiarą swych własnych działań – poślubił własną matkę (z którą doczekał się dzieci), wcześniej zabijając swego ojca. Jego historia kończy się tragicznie – wygnany ze swego miasta, rozpoczyna tułaczkę jako ślepiec.

Apokalipsa św. Jana

 1. Apokalipsa miała być pokrzepieniem* serc chrześcijan i ukazaniem ostatecznej sprawiedliwości świata – Bóg ukaże złych, a wynagrodzi wiernych i dobrych (szczególnie męczenników);
 2. Apokalipsa jest ostatnią księgą Nowego Testamentu;
 3. księga ta stanowiła dużą wartość dla kultury europejskiej – jest źródłem niezliczonych motywów, symboli, przesłań i inspiracji.

* szczególnie w tamtym czasie, kiedy w okresie panowania Nerona rozpoczęły się krwawe prześladowania chrześcijan, zaostrzone się w obliczu panowania Domicjana

Stoicyzm

(postawa życiowa opierająca się na przyjmowaniu ze spokojem tego, co przynosi los)

 • akceptacja swojego losu;
 • równowaga i balans emocjonalny zarówno w szczęściu, jak i nieszczęściu;
 • emocje są przetwarzane i kontrolowane tak, aby ich nie eksponować;
 • stąd powstał znany frazeologizm: zachować stoicki spokój.

exegi monumentum 

 • motyw widoczny szczególnie w twórczości Horacego – mowa o sławie, która pozostaje po artyście, mimo jego śmierci; to pozostawienie po sobie dziedzictwa w postaci sztuki;
 • Wybudowanie pomnika jest tu metaforą trwałości istnienia, jednak według Horacego sztuka, rozumiana jako doświadczenie duchowe, jest ponad tym, co materialne;
 • Przeczytaj utwór: Wybudowałem pomnik autorstwa Horacego;
 • Motyw ten możesz dostrzec także w m.in. Pieśni XXIV Jana Kochanowskiego.

Tragedia

(to gatunek literacki – należąco do rodzaju literackiego jakim jest dramat)

 • rodzaj: dramat;
 • twórcy: m.in. Sofokles;
 • kompozycja: dialogi, monologi, didaskalia;
 • zachowanie zasady trzech jedności
 • zachowanie zasady decorum;

Herakles

(W mitologii greckiej jeden z herosów, syn Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. Jego rzymskim odpowiednikiem był Herkules. Znany był z wielkiej siły, waleczności, męstwa, zapaśnictwa i umiejętności wojennych, zwłaszcza celnego strzelania z łuku.)

[źródło: Wikipedia]

 • Herakles w ramach kary za zamordowanie swojej rodziny (w wyniku napadu szału) miał wykonać 12 prac, nałożonych na niego przez wyrocznię delficką.
 • Zadania miały być niewykonalne – jednym z nich było zabicie lwa nemejskiego (potwora, brata tebiańskiego Sfinksa). Ze skóry lwa Herakles zrobił sobie ubranie, zaś z głowy… Hełm.

Biblia dzieli się na:

a. Stary Testament:

 • zawiera 46 ksiąg
 • psalmy
 • przypowieści – parabole
 • zawierające wymowne alegorie: modlitwy, dialogi, poematy, listy, hymny

b. Nowy Testament:

 • zawiera 27 ksiąg, napisanych przez piętnastu lub szesnastu autorów między rokiem 50 a 120 po Chrystusie
 • ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana)
 • Dzieje apostolskie
 • Listy (np. List do Hebrajczyków)
 • Apokalipsę św. Jana

Pieśń nad pieśniami

(To jedna z ksiąg Starego Testamentu)

 • autor jest nieznany (przypisywano je niegdyś Salomonowi)
 • charakter modlitewny, hymniczny
 • metaforyczne wysławianie wielkości Boga i jego potęgi
 • dialog Oblubieńca i Oblubienicy
 • interpretowanego jako postać Jezusa lub Boga Jahwe
 • interpretowanej m.in. jako Kościół / dusza ludzka lub naród wybrany;

(konwencja)

 • miłość zmysłowa;
 • niezwykłe obrazy;
 • zachwyt ukochanym;

katharsis
– oczyszczenie, jakiego doznaje się na skutek kontaktu ze sztuką

– Arystoteles uznał, że celem sztuki jest wzbudzenie u wi- dza uczuć litości i trwogi, aby przez to następnie oczyścić jego umysł z tych doznań

Dodaj komentarz