szybka powtórka z baroku

Barok to epoka przepychu,  zadumy nad przemijaniem, eksperymentów lirycznych. Znajdziemy tu zachwyt turpizmem, śmiercią i gmijącym mięsem. Czyż nie jesteśmy jedynie marnością, zaledwie pyłem zdmuchiwanym przez wiatr czasu? Barok to powrót do Boga, po renesansowym zwróceniu się w stronę rozumu. Poniżej zamieszczamy sinusoidę Krzyżanowskiego, dla przypomnienia o tym, że jesteśmy już w połowie drogi, a także zestawienie najważniejszych pojęć.

(treść przygotowana na podstawie materiałów z platformy powtórkowej!)

Vanitas vanitatum et omnia vanitas oznacza 

 • marność nad marnościami i wszystko marność. Cytat pochodzi z Księgi Koheleta, czyli
 • jednej z ksiąg Starego Testamentu, gdzie snute są przemyślania dotyczące sensu ludzkiego życia, kształcenia się, zdobywania mądrości, a życie przedstawiane jest jako kruche i nietrwałe

Motyw wanitatywny 

 • motyw przemijania, szczególnie popularny w sztuce i literaturze barokowej. Objawiał się on m.in. w poezji (w takich utworach jak sonet „Do trupa”) w postaci poruszania tematu nietrwałości dóbr ziemskich, kruchości ludzkiego istnienia na ziemi, nietrwałości urody, a także otaczających człowieka dóbr.

koncept

 • zaskoczenie odbiorcy pomysłem zastosowanym w utworze lirycznym (wierszu)
 • wymyślenie niezwykłego zamysłu, który będzie istotą utworu
 • np. skierowanie utworu do trupa, osoby nieżyjącej, jako adresata utworu

Metafizyka

 • «nauka filozoficzna, której przedmiotem są podstawowe kwestie dotyczące istoty i przyczyny bytu»
 • «rozważania o tym, co niepoznawalne, tajemnicze, niedostępne zmysłom i doświadczeniu»
 • «rzecz trudna do zrozumienia ze względu na duży stopień abstrakcji»

(Tu UWAGA! Ten wpis został przygotowany na podstawie sjp.pwn.pl)

Kontrreformacja

 • odpowiedź Kościoła katolickiego na renesansowy ruch reformacji;
 • popularyzowanie hagiografii (żywotów świętych) w literaturze;
 • powstawanie narodowych przekładów Biblii;
 • dbałość o obyczajowość;
 • łączenie wątków antycznych z religijnymi;
 • zreformowano organizację Kościoła;
 • aktualizowano Indeks Ksiąg Zakazanych;
 • powrót Świętej Inkwizycji;
 • powrót do palenia na stosach – w roku 1600 spłonął Giordano Bruno;

Sarmatyzm 

 • nurt charakterystyczny dla polskiego baroku;
 • dotyczył całej formacji kulturowej polskiej szlachty;
 • obejmował: strój, obyczaje, specyficzny sposób bycia;
 • przekonanie o wyjątkowości i wyższości swojej klasy, rzekomo pochodzącej od starożytnego plemienia Sarmatów;

Filozofia: Blaise Pascal 

 • francuski matematyk, fizyk, pisarz i filozof;
 • głosił rozdział między rozumem a wiarą;
 • Według jego twierdzeń ludzka egzystencja jest nicością wobec wszechświata;
 • twórca maksymy: człowiek to najsłabsza w przyrodzie trzcina, ale trzcina myśląca;
 • twórca koncepcji myślowej zwanej grą/zakładem Pascala

Zakład pascala 

 • • zakładamy, że Bóg istnieje – jeśli rzeczywiście istnieje – wygraliśmy;
 • • zakładamy, że Boga nie ma – jeśli jednak istnieje – przegraliśmy wszystko
 • • zakładamy, że Bóg jest – a jednak nie istnieje – nie straci- liśmy nic;w

Ważny sonet! “Do trupa” Jana Andrzeja Morsztyna

 • tematyka i problematyka
  • tematem wiersza jest szczęśliwa miłość, lecz wchodząc w głębszą warstwę interpretacyjną może być to barokowy marinizm – przewrotny tytuł, kontrastowe (momentami szokujące) porównania nie tyle ukazują trudne emocje nieszczęśliwie zakochanego, co stają się świadectwem niebywałego kunsztu poetyckiego Morsztyna
  • podmiot liryczny porusza problem nieszczęśliwego zakochania przyrównując je do śmierci
  • w wierszu odzwierciedlone zostały trudne emocje osoby zakochanej – przyrównanie do trupa sugerowałoby, że podmiot nie czuje nic, jednak w rzeczywistości buzują w nim uczucia, które powodują niesłychane cierpienie
  • puenta utworu ukazuje, iż sytuacja trupa jest lepsza niż osoby zakochanej – lepiej nie czuć nic niż ból niespełnionej miłości

Dodaj komentarz