Powtórka z oświecenia

Która epoka następuje po oświeceniu? Epoka buntowniczka, czyli romantyzm! O nim przeczytasz w  następnej szybkiej powtórce. Tymczasem:

Sensualizm

 • gałąź empiryzmu
 • opiera się na poznaniu świata poprzez zmysły (np. smak, słuch, węch)
 • zmysły jako najlepsze „narzędzia” do poznawania świata; 

klasycyzm 

 • ukształtowany we Francji w XVII w.
 • sztuka dydaktyczna, propagująca cnoty i wartości
 • podstawą filozoficzną jest racjonalizm
 • wyobraźnia powinna być podporządkowana rozumowi
 • literatura powinna być oparta na wiedzy, służyć celom praktycznym
 • nurt zakłada poznawanie świata dzięki zmysłom, lecz rozum doko- nuje ostatecznej selekcji
 • odrzucenie indywidualizmu i subiektywizmu
 • literatura zaangażowana w sprawy kraju, zakładająca cele użytkowe 

“Dewotka”

 • Autor: Ignacy Krasicki
 • typ bajki: epigramatyczna, obyczajowa

tematyka i problematyka:

 • demaskacja fałszwej pobożności;
 • zobrazowanie religijnej hipokryzji;
 • piętnowanie ludzi przesadnie religijnych, zakłamanych;
 • traktowanie religii i wiary w kategoriach teoretycznych, zaniedbanie sfery praktycznej przykazań; 
 • ujawnienie kontrastu – wypowiadane przez dewotkę słowa przeczą jej czynom; 
 • morał: należy walczyć z fanatyzmem religijnym (owa walka stanowiła jeden z celów, ideałów człowieka oświecenia) 

Dodaj komentarz