Motyw patriotyzmu w oświeceniu i romantyzmie

patriotyzm oświeceniowy

 • Druga połowa oświecenia to, szczególnie pod względem politycznym, trudny czas dla Polski – filary stabilności politycznej, gospodarczej oraz kulturalnej przestały pełnić swą rolę, a kraj zaczął chylić się ku upadkowi.
 • Być może stąd przekonanie o utylitaryzmie sztuki. Tworzenie przy założeniu, że sztuka powinna być użyteczna, przekazywać wzorce osobowe oraz wdrażać założenia epoki w życie – edukować, pełnić funkcję dydaktyczną.
 • Literatura oświecenia niejednokrotnie omawiała problem sytuacji kraju, postaw społecznych i wad narodowych Polaków. 
 • Motyw patriotyzmu znajdziesz w takich utworach jak: 
  • “Do króla”  Ignacy Krasicki 
  • “Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki 
  • “Hymn do miłości ojczyzny” Ignacy Krasicki 

patriotyzm romantyczny

 • Romantyzm to dla Polski kontynuacja okresu zaborów. Kwestia dotycząca odzyskania niepodległości martwiła wielu romantycznych twórców. Nawet wtedy, gdy nie zachęcali oni do walki o ojczyznę, ciepło ją wspominali i pisali o swojej nostalgii (tęsknocie za krajem).
 • Postawa patriotyczna była na tyle bliska sercom romantycznych twórców, że w literaturze popularne stały się postawy trzech wieszczów, mające doprowadzić do wyzwolenia kraju: winkelriedyzm (Kordian), mesjanizm (Dziady cz. III) oraz mniej znany prowidencjalizm (Nie-Boska komedia). 
 • Motyw patriotyzmu odnajdziesz w wielu romantycznych dziełach, jak np.:
  • Dziady cz. III Adama Mickiewicza
  • Kordian Juliusza Słowackiego 
  • Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego 

Dodaj komentarz