Powtórka z romantyzmu

ramy czasowe romantyzmu 

 • Polska  – 1822 – 1863; – (od Ballad i romansów Mickiewicza do powstania styczniowego według Witkowskiej i Przybylskiego, ale oczywiście są to daty umowne)
 • Europa 1789 – 1849;

daty początkowe

 • 1822 – wydanie pierwszego tomiku poezji Adama Mickiewicza;
 • 1789 – początek Rewolucji Francuskiej;

daty zakończenia

 • 1864 – upadek powstania styczniowego; (nazwy wyda- rzeń historycznych zapisujemy małą literą)
 • 1849 – Wiosna Ludów; 

bohater romantyczny

 • doświadcza poczucia jednostkowości i wyobcowania ze społeczeń- stwa, samotności w świecie, samodzielności w działaniu, w walce o idee;
 • podkreśla swoją niepowtarzalności;
 • wiarzy w swoją wybitność, niezwykłe możliwości i szczególne talenty;

winkeleriedyzm

 • idea historizoficzna przedstawiona przez Juliusza Słowackiego;
 • opozycyjna do mesjanizmu Mickiewicza;
 • porównanie losów Polski do szwajcarskiego rycerza-bohatera – Arnolda Winkelrieda, który ugodził się włócznią wroga w serce, a czynem tym pomieszał szyki wojsk wroga i doprowadził do zwycięstwa swojej armii;
 • według Słowackiego Polska przejmując na siebie ciosy zaborców, wyzwala ludzkość; 

mesjanizm narodowy

 • nawiązanie do postaci Jezusa Chrystusa, który jako mesjasz, swoją męczeńską śmiercią zbawił świat;
 • polska idea historiozoficzna;
 • jej twórcą jest Adam Mickiewicz; (tę informację bym usunęła, ponieważ Mickiewicz, Towiański, Hoene-Wroński byli filozofami mesjanistycznymi, propozycja zmiany: jednym z przedstawicieli jest Adam Mickiewicz)
 • myśl ta zakłada, że Polska ma do spełnienia szczególną rolę na tle innych narodów;
 • Polska poprzez swoje męczeństwo (rozbiory) zbawi całą ludzkość; 

wieszcz 

 • to trzech wybitnych polskich poetów doby romantyzmu:
  • Adam Mickiewicz, mesjanizm (Dziady)
  • Juliusz Słowacki, winkelriedyzm (Kordian)
  • Zygmunt Krasiński, prowidencjalizm (Nie-Boska komedia)
 • wieszcz pełnił funkcje poety-proroka, wybitnego twórcy

dramat romantyczny 

 • rodzaj: synkretyzm rodzajowy (połączenie kilku rodzajów literackich w obrębie jednego utworu);
 • odrzucenie zasady trzech jedności;
 • złamanie zasady decorum;
 • kompozycja otwarta (brak konkretnego zakończenia);
 • łączenie ze sobą wątków realistycznych i fantastycznych;
 • występowanie nowego typu bohatera – bohatera romantycznego; (indywidualista, zbuntowany przeciw światu, samotnik);
 • asceniczny – trudny do wystawienia na scenie;
 • np. Dziady, Faust, Kordian, Nie-Boska komedia;

Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa

 • rodzaj – synkretyzm rodzajowy
 • gatunek – epopeja narodowa;
 • cechy epopei narodowej
  • przedstawia ważne motywy i tematy dla danego narodu – odgrywa ważną rolę w kształtowaniu
  • tożsamości narodowej;
  • obszerny utwór wierszowany;
  • pisany trzynastozgłoskowcem (odpowiednik greckiego
  • heksametru z eposów Homera);
  • rozpoczyna się od inwokacji;
  • narracja obiektywna – narrator wszechwiedzący zachowuje
  • dystans wobec opisywanej akcji (za wyjątkiem inwokacji i
  • epilogu);
  • charakterystyczny patetyczny, podniosły styl;
  • występują porównania homeryckie (rozbudowane);

irracjonalizm

 • przeciwieństwo oświeceniowego racjonalizmu;
 • poznawanie świata zdaniem irracjonalistów odbywa się na zasadzie odczuwania, intuicji, wiary;
 • sfera uczuć góruje nad rozumem
 • posługiwanie się nieograniczoną wyobraźnią w twórczości;
 • kreowanie metafizycznych odczuć i wizji bohaterów;
 • wprowadzanie motywów fantastycznych – zjaw, duchów itp.;

prometeizm 

 • nawiązanie do mitologicznej postaci Prometeusza;
 • poświęcenie się jednostki dla dobra ogółu;
 • np. postawa Konrada z III części Dziadów (chęć poświęcenia się dla dobra społeczeństwa);

Gustaw umarł zanim urodził się Konrad

 • Ważnym aspektem III części Dziadów jest wewnętrzna metamorfoza głównego bohatera.
 • Romantyczny kochanek na ścianie więziennej celi dokonuje symbolicznej inskrypcji “Umarł Gustaw – narodził się Konrad”. W ten sposób rodzi się bohater romantyczny.
 • Owładnięty niespełnioną miłością Gustaw, przemienia się w Konrada buntownika walczącego o wolność ojczyzny.

weltschmerz

 • pojęcie wywodzi się z powieści epistolograficznej W. Goethego Cierpienia młodego Wertera;
 • z niemieckiego dosłownie: ból świata;
 • nastrój cierpienia, smutku, melancholii;
 • poczucie bezsensu, zrezygnowania, przygnębienia;

historiozofia 

 • za pomocą metod filozoficznych próbuje wyjaśnić następujące wydarzenia historyczne i dzieje świata;
 • podstawą tej gałęzi filozofii jest przekonanie, że dziejami świata rządzi niepoznana wcześniej siła, niewyjaśniona zasada, która pozwoli odnaleźć właściwą drogę postępowania;
 • np. mesjanizm narodowy (koncepcja Mickiewicza), winkeleriedyzm (koncepcja Słowackiego), czy prowidencjalizm (koncepcja Krasińskiego)

ballada 

 •  rodzaj literacki: gatunek synkretyczny;
 • tematyką są niezwykłe wydarzenia, utrzymywane w nastroju tajemniczości i grozy;
 • występują postacie fantastyczne – zjawy, duchy, rusałki itp.;
 • inspirację stanowią wierzenia ludowe, wydarzenia legendarne lub historyczne;
 • przedstawianie wierzeń i tradycji ludowych oraz złotych myśli;
 • zawiera elementy liryki, epiki i dramatu

Dodaj komentarz